Zeintzuk dira lorategi anitza proiektuaren helburuak?

 

• Helburu nagusiak:

-         Ikastetxeko lorategian egiten diren ekintza guztiak antolatzea eta biltzea.

-         Ikastetxean gaitasun bidezko hezkuntzarekin loturiko proiektuak sustatzea.

-         Ikasleek naturarekin duten gertutasuna eta harremana erraztea.

• Bigarren mailako helburuak:

-         Ikerketarako gogoa eta interesa bultzatzea ikasleengan.

-         Ikerketarako eta laginketarako metodologiak eta tresnak ikasleei gerturatzea.

-         Lorategia erabiliz, hizkuntzen erabilera sustatzea: euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez egindako ibilbideak, lanak…mota ezberdinetako ekintzak.

-         Lorategia ezagutzea eta bertako fauna eta floraren balioa ezagutzea.

-         Lorategiaren biodibertsitatearen balioa aztertzea.

-         Ekintza ezberdinei dagozkien helburu zehatz guztiak.

¿Cuáles son los objetivos del proyecto "el jardín de la diversidad"?

 

 

 

   . Objetivos principales:
 
-         Organizar y reunir todas las actividades que se realizan en el jardín del colegio.
 
-         Fomentar los proyectos relacionados con la educación en competencias en el colegio.
 
-         Facilitar la cercanía y relación que tienen los alumnos con la naturaleza.
 
. Objetivos secundarios:
 
-         Impulsar en los alumnos el interés y las ganas por la investigación.
 
-         Acercar a los alumnos las metodologías e instrumentos para la investigación y el muestreo.
 
-         Utilizando el jardín, fomentar el uso de las lenguas: trabajos y recorridos realizados en euskara, castellano e inglés…actividades de distinto tipo.
 
-         Conocer el jardín y el valor de su fauna y flora.
 
-         Analizar el valor de la biodiversidad del jardín.
 
-         Todos los objetivos específicos que corresponden a las distintas actividades.